AC電源線類別 

   北美規格
   歐洲規格
   日本規格
   英國規格
   澳洲規格
   韓國規格
   中國規格
   巴西規格
   南非規格
   瑞士規格
   意大利規格
   阿根廷規格
   俄羅斯規格
   台灣規格
電線/配線類別
旅游萬用轉換器
延長線轉換插座
太陽能傳輸線

 

 

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-51G          125V 15A
適用線材:
VCTF   0.75/2,HVCTF  0.75/2, VCTF   1.0/2, 7A 125V HVCTF  1.0/2,VCTF   1.25/2,HVCTF  1.25/2,VCTF   2.0/2,HVCTF  2.0/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-51T         125V 15A
適用線材:
VFF    0.75/2,HVFF   0.75/2,NNFF   0.75/2,PNCTF  0.75/2,HVCTFK 0.75/2,VCTFK  0.75/2,VCTF   0.75/2,HVCTF  0.75/2,VFF    1.0/2,HVFF   1.0/2,VCTF   1.0/2,HVCTF  1.0/2,VCTFK  1.0/2,HVCTFK 1.0/2,NNFF   1.0/2,PNCTF  1.0/2,VCTF   1.25/2,VCTFK  1.25/2,VFF    1.25/2,HVCTF  1.25/2,HVFF   1.25/2,PNCTF  1.25/2,NNFF   1.25/2,HVCTK  1.25/2,VFF    2.0/2,HVFF   2.0/2,NNFF   2.0/2,PNCTF  2.0/2,HVCTFK 2.0/2,VCTFK  2.0/2,VCTF   2.0/2,HVCTF  2.0/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-52T         125V 15A
適用線材:
HVCTF 0.75/3,VCTF 0.75/3,PNCTF 0.75/3,VCTF 1.0/3,HVCTF 1.0/3,VCTF 1.25/3,PNCTF 1.0/3,HVCTF 1.25/3,PNCTF 1.25/3,HVCTF 2.0/3,VCTF 2.0/3,PNCTF 2.0/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-52G         125V 15A
適用線材:
VCTF   1.0/3, HVCTF  1.0/3, HVCTF  0.75/3, VCTF   0.75/3, VCTF   1.25/3, HVCTF  1.25/3, HVCTF  2.0/3, VCTF   2.0/3

 
版權所有: 凱聯科技(深圳)有限公司 | 維護制作: 中國電子在線