AC電源線類別 

   北美規格
   歐洲規格
   日本規格
   英國規格
   澳洲規格
   韓國規格
   中國規格
   巴西規格
   南非規格
   瑞士規格
   意大利規格
   阿根廷規格
   俄羅斯規格
   台灣規格
電線配線類別
旅游萬用轉換器
延長線轉換插座
太陽能傳輸線

 

 

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-50          125V 12A
適用線材:
VFF HVFF 0.75/2,VFF HVFF 1.25/2

 


型號:         額定電壓/電流:
LP-51          125V 15A
適用線材:
VFF HVFF 0.75/2,VFF HVFF 1.25/2,HHFF 0.75/2,HHFF 1.25/2,HHFF 2.0/2,VCTFK 0.75/2,VCTFK 1.25/2,VCTFK 2.0/2


 
型號:         額定電壓/電流:
LP-89C         125V 15A
適用線材:
VFF HVFF 0.75/2,VFF HVFF 1.25/2,HHFF 0.75/2,HHFF 1.25/2,HHFF 2.0/2,VCTFK 0.75/2,VCTFK 1.25/2,VCTFK 2.0/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-7J          125V 7A
適用線材:
VFF0.75/2, HVFF 0.75/2

 


型號:         額定電壓/電流:
LP-89(Magnet Type)       125V 7A
適用線材:
VFF HVFF 0.75/2,VFF HVFF 1.25/2,HHFF 0.75/2,HHFF 1.25/2


 
型號:         額定電壓/電流:
LP-90(Magnet Type)       125V 12A   
適用線材:
VFF HVFF 1.25/2,VFF HVFF 2.0/2,HHFF 1.25/2,HHFF 2.0/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-91(Magnet Type)       125V 15A
適用線材:
VFF HVFF 1.25/2,VFF HVFF 2.0/2,HHFF 1.25/2,HHFF 2.0/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-52          125V 15A
適用線材:
VCTF HVCTF 0.75/3,VCTF HVCTF 1.25/3,VCTF HVCTF 2.0/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-54          125V 15A
適用線材:
VCTF HVCTF 0.75/3,VCTF HVCTF 1.25/3,VCTF HVCTF 2.0/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-51L         125V 15A
適用線材:
VFF HVFF 0.75/2,VFF HVFF 1.25/2,HHFF 0.75/2,HHFF 1.25/2,HHFF 2.0/2,VCTFK 0.75/2,VCTFK 1.25/2,VCTFK 2.0/2

 
版權所有: 凱聯科技(深圳)有限公司 | 維護制作: 中國電子在線