AC電源線類別 

   北美規格
   歐洲規格
   日本規格
   英國規格
   澳洲規格
   韓國規格
   中國規格
   巴西規格
   南非規格
   瑞士規格
   意大利規格
   阿根廷規格
   俄羅斯規格
   台灣規格
電線/配線類別
旅游萬用轉換器
延長線轉換插座
太陽能傳輸線

 

 

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-5 LP-5W(Non-polarized/Polarized)   125V 13/12/10A
適用線材:
SPT-1 18/2,SPT-2 18/2,SPT-2-R 18/2,SPT-2 16/2,SPT-2-R 16/2,HPN 18/2,HPN-R 18/2,HPN 16/2,HPN-R 16/2,NI SPT-2 18/2,SVT 18/2,SVT 17/2


型號:         額定電壓/電流:
LP-5WF          125V  5/2.5A
適用線材:
SPT-2-R 18/2,SPT-2-R 16/2,SPT-2 18/2,SPT-2 16/2,HPN 18/2,HPN 16/2


型號:         額定電壓/電流:
LP-31F         125V 5A  
適用線材:
SPT-2-R 16/3,SPT-2-R 18/3,SVT 16/3,SVT 18/3,SJT 16/3,SJT 18/3,SJTW 16/3,SJTW 18/3,HPN 16/3,HPN 18/3


型號:         額定電壓/電流:
LP-5WP          125V 13/12/10A  
適用線材:
SVT 16/2,SVT 17/2,SVT 18/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-14 LP-14W(Non-polarized/Polarized)   125V 15/13/12/10A
適用線材:
SVT 17/2,SVT 16/2,SJT 18/2,SJT 16/2,SJT 14/2,SJO 18/2,SJTW 18/2,SJTW 16/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-5 LP-5W(Non-polarized/Polarized) With Grip  125V 13/12/10A
適用線材:
SPT-1 18/2,SPT-2 18/2,SPT-2-R 18/2,SPT-2 16/2,SPT-2-R 16/2,HPN 18/2,HPN-R 18/2,HPN 16/2,HPN-R 16/2,NI SPT-2 18/2,SVT 18/2,SVT 17/2

 


型號:         額定電壓/電流:
LP-14 LP-14W(Non-polarized/Polarized) With Grip 125V 15/13/12/10A
適用線材:
SVT 17/2,SVT 16/2,SJT 18/2,SJT 16/2,SJT 14/2,SJO 18/2,SJTW 18/2,SJTW 16/2

 


型號:         額定電壓/電流:
LP-30B         125V 10A
適用線材:
SPT-2 18/3,SPT-2-R 18/3,SVT 18/3,SJT 18/3,SJTW 18/3,HPN 18/3


 
型號:         額定電壓/電流:
LP-31          125V 15/13/12A
適用線材:
SPT-2 16/3,SPT-2-R 16/3,SVT 17/3,SVT 16/3,SJT 17/3,SJT 16/3,SJT 14/3,SJTW 17/3,SJTW 16/3,SJTW 14/3,HPN 16/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-31L         125V 15/13/12/10A
適用線材:
SPT-2 18/3,HPN 18/3,SVT 18/3,SJT 18/3,SJTW 18/3,SVT 17/3,SPT-2 16/3,HPN 16/3,SVT 16/3,SJT 16/3,SJTW 16/3,SJT 14/3,SJTW 14/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-21L LS-21W       125V 13/12/10A
適用線材:
SPT-2 18/2,HPN 18/2,SVT 18/2,SJT 18/2,SJTW 18/2,SVT 17/2,SPT-2 16/2,HPN 16/2,SVT 16/2,SJT 16/2,SJTW 16/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-17J         125V 13/12/10A
適用線材:
SPT-2 18/2,SVT 18/2,SVT 17/2,SPT-2 16/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-30B(With Grip)       125V 10A
適用線材:
SPT-2 18/3,SPT-2-R 18/3,SVT 18/3,SJT 18/3,SJTW 18/3,HPN 18/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-31(With Grip)       125V 15/13/12A  
適用線材:
SPT-2 16/3,SPT-2-R 16/3,SVT 17/3,SVT 16/3,SJT 17/3,SJT 16/3,SJT 14/3,SJTW 17/3,SJTW 16/3,SJTW 14/3,HPN 16/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LP-35A LP35B        125V 20/18A
適用線材:
SJT 14/3,SJT 12/3,SJTW 14/3,SJTW 12/3,SJTO 14/3,SJTO 12/3,SJTOW 14/3,SJTO 12/3

 
型號:
         額定電壓/電流:
GP006(With Grip)       125V 15/13/10A
適用線材:
SVT 18/3,SJT 18/3,SJT 16/3,SJT 14/3,SJTW 18/3,SJTW 16/3,SJTW 14/3,SJE 18/3,SJE 16/3,SJE 14/3,SJEO 18/3,SJEO 16/3,SJEO 14/3,SJEOW 18/3,SJEOW 16/3,SJEOW 14/3

 
型號:         額定電壓/電流:
GP008          125V 15/13A
適用線材:
SPT-2 16/3,SJT 16/3,SJT 14/3,SJT 12/3,SJTO 16/3,SJTO 14/3,SJTO 12/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-13          125V 13/12/10A  
適用線材: 
SPT-2 18/3,HPN 18/3,SVT 18/3,SJT 18/3,SJTW 18/3,SVT 17/3,SJT 17/3,SPT-2 16/3,HPN 16.3,SVT 16/3,SJT 16/3,SJTW 16/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-17          125V 13/12/10A   
適用線材: 
SPT-2 18/2,HPN 18/2,SVT 18/2,SJT 18/2,SJTW 18/2,SVT 17/2,SJT 17/2,SPT-2 16/2,HPN 16/2,SVT 16/2,SJT 16/2,SJTW 16/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-15           125V 12/10A
適用線材:
SPT-2 18/3,HPN 18/3,SVT 18/3,SJT 18/3,SJTW 18/3,SVT 17/3,SJT 17/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-17L          125V 13/12/10A
適用線材:
SPT-2 18/2,SVT 18/2,SJT 18/2,SJTW 18/2,SJT 17/2,SVT 17/2,SPT-2 16/2,SVT 16/2,SJT 16/2,SJTW 16/2

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-13L          125V 13/12/10A
適用線材:
SPT-2 18/3,SVT 18/3,SJT 18/3,SJTW 18/3,HPN 18/3,SJT 17/3,SVT 17/3,SPT-2 16/3,SVT 16/3,SJT 16/3,SJTW 16/3,HPN 16/3

 
型號:         額定電壓/電流:
LS-14           125V 13/12/10A
適用線材:
SVT 18/3,SJT 18/3,SVT 17/3,SJT 16/3


型號:         額定電壓/電流:   
LS-7A           125V 10/7A
適用線材:
SPT-2 18/2,SPT-2 16/2,HPN 16/2(For HPN, Only apply for Body Type 730)

 
型號:         額定電壓/電流:   
LS-7 LS-7W(Non-polarized/Polarized)   125V 10/7A
適用線材:
SPT-2-R 18/2,SPT-2 18/2,HPN 18/2,SPT-2-R 16/2,SPT-2 16/2,HPN 16/2,SVT 18/2,SPT-1 18/2,NISPT-2 18/2

版權所有: 凱聯科技(深圳)有限公司 | 維護制作: 中國電子在線